Идеалният кандидат за нова отворена позиция в организацията ви вероятно вече работи за вас, а 15% от настоящите ви кол център агенти са способни да подобрят вътрешния ви екип  за продажби. Успешните компании знаят какви таланти имат и как да управляват програмите за развитие на таланти, за да са сигурни, че служителите имат правилните функции и роли.  

Решения за мобилност на таланти

Помагаме ви успешно да измервате, развивате и прехвърляте талантите си:

  • Оценете индивидуалната и груповата готовност, включително професионални технически знания и релевантни за позицията умения спрямо целите

  • Мобилизирайте настоящата работна сила за нови бизнес възможности

  • Идентифицирайте и изградете бъдещи лидери

  • Обективно повишавайте таланти, според способност и потенциал

  • Изградете възможностите развитието спрямо служителите, базирано на стратегически планове за кариерно издигане

  • Представете възможности за кариерно развитие нагоре или настрани

  • Подгответе служителите за вътрешно движение и растеж в организацията

  • Извадете наяве неизползвани силни страни и способности

Увеличете ангажираността и продуктивността на служителите

Ревизия на таланти:Направете бенчмарк на вашата работна сила, за да синхронизирате програмата за идентицифиране и развитие на таланти със стратегическите цели.

Развитие на служителите: Впрегнете в действия неоползотворен потенциал.

Планиране на приемствеността: Стратегически управлявайте ключови промени в лидерските нива.

Свържете се с нас за повече информация за решенията за мобилност на таланти на SHL, които CEB предоставя