Талантът и представянето са неразделими. Успешните организации знаят, че мениджърите и лидерите са ключови за успеха. От ефективни мениджъри, подобряващи продуктивността на персонала, удовлетворението на клиентите и намаляването на текучестовото до висши лидери, взимащи критични стратегически решения, лидерите от най-високо ниво са от основна важност за доставянето на бизнес резултати.

Нашите авангардни решения за оценка на лидери максимизират успеха при наемане на служители на високо ниво

Нашите решения за подбор на мениджъри и професионалисти ви помагат да взимате по-добри решения за подбор чрез обективна оценка и предвиждащи бъдещия потенциал.

  • Дефинирайте изискванията за високите позиции с нашия Универсален компетентностен модел: всеобхватна структура за дефиниране на компетенции за всички позиции, на всички нива, във всички индустрии, от всички държави

  • Идентифицирайте бъдещи лидери чрез оценка на различни компетенции (развитие на хората, взимане на решения и т.н.) 

  • Изберете кандидатите за мениджъри според позицията и организацията

  • Използвайте нашите решения за оценка на лидери, за да измерите готовността и уменията за управление на екип

  • Синхронизирайте хората със стратегията за управление на бизнес резултати

  • Открийте хората с висок лидерски потенциал

Изберете правилните мениджъри и станете свидетели на скока в бизнес резултатите

Нашият опит показва, че наемането и/или повишаването на кандидати, базирано на резултатите от нашите инструменти за оценка на лидери  води до измерими бизнес резултати:

  • Автомобилна индустрия : 54 % намаление на текучеството

  • Транспорт: 300 % увеличение в рейтинга на представянето

  • Продажби на дребно: £35M (€40M)   увеличение на годишните продажби

Свържете се с нас  за повече информация за решенията за наемане на мениджъри и екпсерти на SHL, които CEB предоставя