Повече от 150 теста за проверка на технически знания и уменията на IT специалисти и други технически експерти и административен персонал.

Над 15 технологии, сред които: .Net, AutoCad, C#, Android, C++, HTML, Java, Java Script, Linux, Microsoft SQL и др.

Адаптирани спрямо нивото на опит, ниво на експертиза и професионална зрялост.

Средно време, необходимо за преминаване на тестовете 29 минути.