CEB | SHL Talent Measurement e най-голямата консултантска компания по брой оценки на година (40 000 000 оценки за 2016) и в нашите обучения участват повече от 8000 души на година в 50 държави.

Обученията са водени от опитни HR експерти и са базирани на международните стандарти за качество в сферата на оценка.

Нашите обучения дават на вашия екип нужните умения и инструменти за внедряването на първокласни процеси за оценка с цел, селекция, диагностика или развитие. 

Сертификационно обучение за Оценители в Център за оценка и развитие

Идеално за HR експерти и мениджъри, които желаят да участват като оценители в Център за оценка и развитие.
Центровете за оценка са една от най-мощните методологии за селекция и диагностика на силни страни и сфери за развитие, прилагани в бизнеса. Тя се отличава с висока предиктивна стойност и предоставя възможност да бъде прогнозирано поведението и представянето на работното място.
Това обучение предоставя практически опит в прилагането на редица симулации (интерактивни симулации, групови дискусии и задачи, анализ на информация, презентация, in-tray и др.) с цел оценка на поведението на хората.

Научете повече

Assessment and Development Center Design
Разработено за тези, които желаят да станат самостоятелни в дизайна и внедряването на Центрове за оценка и Развитие.

В рамките на двудневното сертификационно обучение за дизайн на център за оценка и развитие ще споделим с вас опит, трупан повече от 30 години. Наш опитен консултант ще ви преведе през целия процес на дизайн на център за оценка от самото му начало до неговия завършек.
Ще имате възможност да постигнете практически опит в най-критичните фази от процеса на създаване на дизайна, научавайки кои са потенциалните предизвикателства и грешки, които се срещат и как да се справите с тях.

Научете повече

Сертификационно обучение по Компетентностно интервю

Идеално за HR експерти и опитни мениджъри които желаят да придобият практичен опит във воденето и прилагането на компетентностното интервюиране.

Компетенциите са в основата на процесите на селекция и развитие на повечето организации. С над 30-годишния си опит и традиции в създаването и провеждането на оценки, базирани на компетенции, CEB SHL Talent Measurement ви предоставя възможност да научите в рамките на 1 ден основните техники за провеждане на компетентностни интервюта.

По време на обучението ще надградите своите знания как да селектирате правилните хора за правилните роли в организацията, повишавайки ефективността на подхода си в провеждане на интервюта.

Научете повече