Световни стандарти за качество

Центровете за оценка, които провеждаме стриктно и неизменно следват световните стандарти за качество на процеса на оценка, ревизирани на 38-th International Congress on AC Methods 2014.

Универсален компетентностен модел

Universal Competency Framework (UCF) - универсалният компетентностен модел:

  • Отразява цялата палитра от компетенции, обвързани с работното представяне
  • Приложим за всички нива на йерархия и експертиза на ролите в организацията
  • Дава възможност да се прогнозира потенциалната степен на ефективност на хората в конкретни работни роли и ситуации
  • Може да бъде синхронизиран с всеки компетентностен модел
  • Представлява достъпен и лесен  източник на информация при изграждане или анализ на компетентностни модели, приложим в многобройни бизнес сектори и за всички йерархични нива
  • Се състои от 8 компетентностни домейна, а всяка съдържаща се в тях компетенция е свързана с портфолиото от инструменти за оценка на CEB | SHL (личностен въпросник - OPQ32, тестове за оценка на способностите SHL Verify , въпросник за мотивацията MQ и пр.). Изхождайки от тези връзки създаваме и прилагаме инструменти и подходи за оценка, които са уникални и създадени спрямо компетентностните модели, които нашите клиенти използват.

Симулации за всяко ниво

Симулациите, които използваме са специално създадени и валидирани за нуждите и целите на поведенческото оценяване. Симулациите са съставени така, че да се оценяват конкретни компетенции, а също така взимат предвид нивото на йерархия и сложност на позицията, спрямо очакванията към която хората биват оценявани. Това са:

  • Стратегическо ниво – директори и висш мениджмънт
  • Тактическо ниво – среден мениджмънт и ключови експерти
  • Оперативно ниво – линеен мениджмънт и специалисти
  • Контакт с клиенти – търговци; обслужващи клиенти и агенти в контактен център