Крайните резултати за бизнеса са директно свързани с процесите, използвани от организацията за набиране, задържане и развитие на нейните таланти. Оценки като тези за когнитивна способност, мотивация и личностни характеристики могат да бъдат използвани за прогнозиране на потенциала на служителя за представянето му на работното място. Тази информация предоставя на организацията уникални проучвания за хората ѝ, правейки възможно развитието на ефективни стратегии за набиране и развитие на таланти. 

CEB: Ненадмината научна експертиза и иновация

Нашите солидни, научно доказани SHL инструменти за оценка на талантите са базирани на повече от 30 години изследвания и развитие. Нашите технологии и методологии прогнозират бизнес резултати и управляват измеримия успех по-ефективно от решенията на който и да е друг доставчик, както доказват и потвърждават нашите ежегодни изследвания на възвръщаемост на инвестициите (Business Outcomes Report).Вижте някои от нашите водещи за индустрията технологични иновации: 

  • Първият рандомизиран когнитивен тест, позволяващ валидно несупервизирано преминаване на теста
  • Компютърна технология за адаптиране на тестирането
  • Онлайн оценка
  • Безпроблемна интеграция с 97 Системи за управление на таланти

Станете партньор на SHL Talent Measurement в изследването на оценката на таланти

Ние, в CEB, сме ангажирани с трансформирането на начина, по който оценките се използват като част от процесите по оценка на служителите. Тази отдаденост на иновацията изисква близко партньорство с организации за дизайн, развитие и прилагане на най-новите инструменти. Участниците в нашата Advance програма получават ранен достъп до последните ни решения и имат възможността да помогнат за оформянето на инструментите за техните инициативи за измерване на талантите.  

Научете повече за Advance, нашата партньорска програма за изследване на клиентите.

Запознайте се с научния консултантски съвет

Освен над 300 психолози по трудова организационна психология по целия свят – най-голямата група от бизнес психолози в публичния сектор – нашият екип включва и изключителен екип от изследователи на глобално ниво. Научният консултантски съвет за SHL Talent Measurement Solutions, събран от Китай, Европа и САЩ, предоставя безценна експертиза в областите на приложната психология, човешките ресурси и психометрията.

Profesor Ronald Hambleton

Роналд е изтъкнат професор в Масачузетския университет, САЩ. Работил е като член на съвета и президент на Интернационалната комисия по тестовете и е бивш президент на Департамента  за Измерване и Оценка на Интернационалната асоциация за приложна психология. Текущите му изследователски интереси включват проблеми на компютърно-базираното тестиране и дизайн на тестове, теория за отговор-базирани айтеми, развитие на методи за поставяне на стандарти на оценяването на представянето, методи и насоки за адаптиране на тестове от даден език и култура към други и проблеми при провеждането на широкомащабните програми за оценка.

Profesor Robert Roe

Робърт е професор по Организационна теория и Организационно поведение в университета на Маастрихт, Холандия. Бил е професор по Трудова и Организационна психология в холандските университети в Делфт, Тилбург и Ниймеген, директор на Центъра за трудови и организационни проучвания в Тилбург и на Холандския институт по аеромедицина и организационен консултант. Робърт е президент-основател на Европейската Асоциация за Трудова и Организационна психология (1991). Робърт има голям опит с HRM методите. Робърт има магистърска степен по Психология и е доктор на Социалните науки от университет в Амстердам.

Profesor Filip Lievens

Филип Ливенс получава своята докторска степен от университета в Гент, Белгия и в момента е професор в Департамента за управление на персонала и Трудова и организационна психология в същия университет. Автор е на повече от 100 статии в областта на тестирането при висок залог и подбор, включващ центрове за оценка, ситуационни тестове и уеб-базирани оценявания. Бил е редактор за Международното списание за Подбор и Оценка и работи като член на редакторските бордове на седем списания. В момента е финансов мениджър на Дивизията по Организационна Психология на Международната Асоциация за Приложна Психология. Филип е получил няколко награди, включително Награда за най-добра публикация от Международната асоциация за управление на персонала (2001), Награда за отличаващ се старт на кариера на Обществото по трудова и организационна психология (2006) и Награда Douglas W. Bray – Ann Howard (2007). 

Dr. James Jian-Min Sun

Др. Джеймс Джан-Мин Сун е професор по Мениджмънт и сътрудник декан на училището по Труд и Човешки ресурси в Китайския университет Ренмин, Пекин. Има докторска степен по Психология от Пекинския Университет Нормал и е член на Академията по мениджмънт, Международната асоциация по приложна психология, Международната асоциация на китайските мениджмънт проучвания (основател), Азиатската академия по мениджмънт и Обществото по индустриална и организационна психология. Проучванията на др. Сун се фокусират върху измерването и оценяването на индивидуални характаристики, личност и представяне; компетентностни модели и ефективност; стратегическо управление на човешките ресурси. Работата му е била публикувана в поредица списания, включително Strategic Management Journal, Journal of Organisational Behavior и Leadership and Organisation Development Journal. Освен преподаването и проучванията, др. Сун се занимава и с консултирането на редица международни бизнеси.