Вашият най-добър и най-евтин извор на нов талант може би вече работи за вас. Можете да отключите неизползван потенциал с практични и насочени програми, насърчаващи ефективни поведения и увеличаващи индивидуалната и организационната продуктивност. 

Нашите решения за развитие на служители предоставят подробна, точна информация, помагаща ви да:

  • Свържете индивидуалното и груповото развитие на служителите ви с бизнес стратегията си 
  • Комбинирате информация, касаеща оценките и представянето на хората, с анализ на нуждата от развитие
  • Анализирате пропуски в уменията и компетенциите на настоящи/ бъдещи позиции
  • Подсигурите слабите страни и използвате силните в критични индивидуалните, екипните и организационните компетенции
  • Осигурите готовността на служителите с обучението им по ключови умения и знания
  • Окуражите служителите да откриват свои интереси, таланти и възможности, касаещи тяхното кариерно развитие (изследване на кариерата)
  • Идентифицирате и задържите таланти с висок потенциал и висока стойност във вашата организация 
  • Създадете персонализирани планове за развитие за максимизиране на потенциала на служителите
  • Екипирате мениджърите с инструменти за оценка, насочващи плановете за развитие на служители
  • Развивате и повишавате вътрешни таланти за бъдещи лидерски роли (оценка на лидери)

Увеличете възвращаемостта на инвестициите си

Ангажирайте се с развитието на служителите и постигнете резултати чрез тяхната повишена мотивация и ангажираност към организацията. Инвестирането в топ талантите ви може да намали разходите и рисковете във вашия набор от таланти. 

Свържете се с нас  за повече информация за решения за развитие на служители на SHL, предоставяни от CEB