ROI за Текучество

Стъпка 1: Въведете приблизителния брой хора, които планирате да наемете в течение на една година, въз основа на настоящото Ви текучество.
 
Стъпка 2: Въведете текущото ниво на текучество (процент) 
   %
Стъпка 3: Въведете средното си време за наемане в седмици. 
 
Стъпка 4: Въведете средната заплата на служителите 
 
Стъпка 5: Въведете средните разноски по наемането на нов служител 
 
Стъпка 6: Въведете желаното ниво на текучество (проценти) 
   %
Свържете се с нас за повече информация за решения за развитие на служители на SHL, предоставяни от CEB .