Наемането на таланти увеличава продуктивността и продажбите и повишава способността за задържане на хората. Хората, които наемате, могат значително да повлияят на крайните резултати на вашата организация. Стотици документирани изследвания за ROI - възвращаемостта на инвестициите (вижте Business Outcomes Report), потвърждава ефекта от използването на инструментите на SHL за оценка на талантите на CEB, които притежават висока предикативна стойност. Открийте каква разлика биха могли да внесат те за вашата организация.

Калкулатори за възвращаемост на инвестициите (ROI): открийте потенциалната стойност на вашите програми за подбор

Калкулатор на представянето

  • Прецизно изчислява възможните финансови печалби от подобряването на качеството на подбора, използвайки методи за оценка с предикативна стойност
  • Предоставя лесни и точни изчисления за стойността на отличното представяне на служителите, базирани на средната заплата.

Калкулатор на текучеството

  • Изчислява стойността за вашата компания при понижаване текучеството на служители
  • Използва обективна рамка, включваща както разходите по наемане/заместване, така и стойността на представянето през периода за заемане на позицията.