ROI за Представяне

Стъпка 1: Bъведете приблизителния брой на служителите, които очаквате да наемете в предстоящата година. 
 
Стъпка 2: Въведете средната продължителност на заетостта на служителите (в месеци) 
 
Стъпка 3: Изберете подход за процеса на оценяване 
 
Стъпка 4: Bъведете средната заплата за служителя 
 
Стъпка 5: Въведете броя кандидати, които възнамерявате да оцените, като използвате процеса, избран в стъпка 3 
 
        
Свържете се с нас за повече информация за решения за развитие на служители на SHL, предоставяни от CEB .